• Bel 0900-1234682
    en reserveer
  • of mail
Gotcha outdoor lasergame: Privacy Statement
u bevindt zich hier: home » privacy Statement

Privacy Statement

GOTCHA Outdoor Laser Game conformeert zich aan de Wet PersoonsRegistratie. Wij behandelen de door u verstrekte gegevens
met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid.

De benodigde persoonsgegevens in het contactformulier worden uitsluitend gebruikt om met u in contact te kunnen komen naar aanleiding van uw contactaanvraag.

GOTCHA outdoor laser game geeft de door u verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag gebruiken
wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering
van en communicatie over onze producten en diensten. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.