• Bel 0900-1234682
    en reserveer
  • of mail
Gotcha outdoor lasergame kinderfeest
u bevindt zich hier: home » Disclaimer

Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden,
deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:

Informatie op deze website
GOTCHA Outdoor Laser Game besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens
kunnen echter voorkomen. GOTCHA Outdoor Laser Game wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven
informatie en behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Functioneren van deze website
GOTCHA Outdoor Laser Game garandeert niet de foutloze werking
of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar
langs elektronische weg aangeboden diensten. GOTCHA Outdoor Laser Game is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. GOTCHA Outdoor Laser Game aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Virussen
GOTCHA Outdoor Laser Game garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn,
vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.